Kinh Doanh Spa Chuyên Nghiệp
(0)
99.999.000 ₫ 250.000.000 ₫
60% Off

GIÚP CHỦ SPA  

  • Tăng Khách Hàng Đến Spa đều đặn
  • Tăng Doanh thu gấp 3 - 5 lần sau 3 tháng
  • Nhân bản cơ sở và mở Chuỗi trong 1 năm

Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
(0)
23.000.000 ₫ 46.000.000 ₫
50% Off

  • Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Tài với mức lương hợp lý.
  • Quy Trình Đào tạo nhân viên tự giác làm việc mang lại Hiệu Quả Cao.